Samtrening

Skreddersys for hver enkelt bedrift.

Samtrening skreddersys for den enkelte bedrift.

I dette kurset/øvelsen kan bedriften trene alle sine innsatslag. Vi tilbyr spesifikk trening og samhandlingsøvelser.

Eksempel:

  • Stab- og redningsledelse
  • Innsatsledelse
  • Sanitet
  • Brannlag
  • Røykdykkere/kjemikaliedykkere
  • Orden og sikring

Grunnet COVID-19 har vi per tiden ingen aktuelle kurs tilgjengelige. Kursinformasjon vil presenteres på disse sidene igjen når det er smittevernsmessig forsvarlig å avholde kurs igjen.