Samtrening

Skreddersys for hver enkelt bedrift.

Samtrening

  Uke        Dato    Plasser     Pris       

Samtrening skreddersys for den enkelte bedrift.

I dette kurset/øvelsen kan bedriften trene alle sine innsatslag. Vi tilbyr spesifikk trening og samhandlingsøvelser.

Eksempel:

  • Stab- og redningsledelse
  • Innsatsledelse
  • Sanitet
  • Brannlag
  • Røykdykkere/kjemikaliedykkere
  • Orden og sikring