Kjemikalievern

For bedrifter med farlige stoffer og kjemikalievern.

Kjemikalievern

  Uke        Dato    Plasser     Pris       

MÅLGRUPPE

Personell som arbeider med farlige stoffer, som for eksempel kjøleteknikere, vaktmestere og personell i bedrifter som skal ha kunnskap om kjemikalievern. Kurset kan ved forespørsel tilpasses hver enkelt bedrift, og om ønskelig holdes ute hos bedriften.

FORKUNNSKAPER

Ingen.

VARIGHET

1 dag.

KURSINNHOLD

  • Fareklasser
  • Definisjoner
  • Inndeling av stoffer
  • Arbeid på skadested
  • Sanering
  • Vernebekledning
  • Demonstrasjon av konsentrasjon NH3

EKSAMEN

Nei.