Gasshåndtering

For industrivern som håndterer farlige stoffer.

MÅLGRUPPE

Personell som håndterer farlige stoffer. For eksempel kjøleteknikere, vaktmestere og bedrifter som skal ha kunnskap om kjemikalievern.

FORKUNNSKAPER

Ingen.

KRITERIER

Det må fremvises dokumentert opplæring i pusteluft. Norward tilbyr pusteluftkurs ved behov for dette. Det gjøres oppmerksom på at kurset er fysisk krevende, og egenerklæring på tilfredstillende helse signeres ved kursstart.

VARIGHET

2 dager.

KURSINNHOLD

  • Fareklasser
  • Definisjoner
  • Inndeling av stoffer
  • Arbeid på skadested
  • Sanering
  • Vernebekledning
  • Test av konsentrasjon av NH3
  • Praktiske øvelser NH3

EKSAMEN

Nei.

Grunnet COVID-19 har vi per tiden ingen aktuelle kurs tilgjengelige. Kursinformasjon vil presenteres på disse sidene igjen når det er smittevernsmessig forsvarlig å avholde kurs igjen.