Bistand ved øvelser

Ta kontakt for informasjon/tilbud.

Norward har lang erfaring i å bistå bedriftene ved øvelser. Dette gjelder alt fra planlegging av scenarier til den praktiske gjennomføringen med observatører, evaluering  og rapport i etterkant. Norward kan også stå for koordinering og involvering av nødetater der dette er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Grunnet COVID-19 har vi per tiden ingen aktuelle kurs tilgjengelige. Kursinformasjon vil presenteres på disse sidene igjen når det er smittevernsmessig forsvarlig å avholde kurs igjen.