Bistand ved øvelser

Ta kontakt for informasjon/tilbud.

Bistand ved øvelser

  Uke        Dato    Plasser     Pris       

Norward har lang erfaring i å bistå bedriftene ved øvelser. Dette gjelder alt fra planlegging av scenarier til den praktiske gjennomføringen med observatører, evaluering  og rapport i etterkant. Norward kan også stå for koordinering og involvering av nødetater der dette er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.