BES-vakt (Brann- og entrevaktkurs)

Gir kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (Brann- og entrevaktens) ansvar og plikter.

BES-vakt (Brann- og entrevaktkurs)

  Uke        Dato    Plasser     Pris       

  • Kurset går over 2 dager, og inneholder både teori og praktiske øvelser.
  • Kurset arrangeres på forespørsel, også utenom eventuelle oppsatte datoer.
  • Om ønskelig kan kurset avholdes ute hos bedriften.