BES-vakt (Brann- og entrevaktkurs)

Gir kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (Brann- og entrevaktens) ansvar og plikter.
  • Kurset går over 2 dager, og inneholder både teori og praktiske øvelser.
  • Kurset arrangeres på forespørsel, også utenom eventuelle oppsatte datoer.
  • Om ønskelig kan kurset avholdes ute hos bedriften.

Grunnet COVID-19 har vi per tiden ingen aktuelle kurs tilgjengelige. Kursinformasjon vil presenteres på disse sidene igjen når det er smittevernsmessig forsvarlig å avholde kurs igjen.