Korona / COVID-19

Sett i lys av den alvorlige situasjonen vi er i har Norward besluttet å avlyse alle våre kurs inntil videre.

Vi gjør dette for å minimere smittespredningen i samfunnet og av hensyn til kursdeltagere og våre ansatte.

Mer om Korona / COVID-19

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av de råd og anbefalinger som er gitt fra offentlig myndigheter knyttet til smittegregrensende tiltak og de ringvirkninger dette har for sikkerhet og beredskap ved vårt anlegg.

Norward beklager sterkt ulempen dette måtte medføre for dere, men vi tror alle skjønner at dette er det eneste riktige å gjøre. Norward er en seriøs aktør som ønsker å sette samfunnsansvaret høyt.

Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på 35 12 08 00 eller booking@norward.no