Landbasert: Tverrfaglig grunnopplæring - 24 timer

For industrivernpersonell i bedrifter som i henhold til Industrivernforskriftene defineres som kapittel 2 - eller kapittel 3 - bedrifter.

Landbasert: Tverrfaglig grunnopplæring - 24 timer

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

MÅLGRUPPE

Ansatte i industrivernpliktige bedrifter eller beredskapsgrupper som ivaretar egenbeskyttelse ved virksomheten. Eks. ansatte i kjøpesentre, ulike produksjonsbedrifter, kontorlandskap etc.

 

FORKUNNSKAPER

Ingen.

 

VARIGHET

24 timer.

12 timer. - Innsatsledere og personell i industrivernsgruppene i beredskapsklasse 4.

 

KURSINNHOLD

  • Hva er industrivern
  • Forebyggende arbeid
  • Brannvern
  • Førstehjelp
  • Praktiske øvelser

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

 

© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør