Søk og redning grunnkurs

Personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.

Søk og redning grunnkurs

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

MÅLGRUPPE

Personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.

VARIGHET

5 dager.

FORKUNNSKAPER

Grunnleggende sikkerhetsopplæring. Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal fremlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav, ref. Norsk olje og gass veiledning).

INNHOLD

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:

  • Gjennomføre søk og redning med riktig bruk av  slukke- og verneutstyr
  • Beskrive organiseringen av beredskapen og innretninger offshore
  • Bruke sin kunnskap om brann- og slukkemiddelteori til å slukke en brann
  • Bruke riktig slukkemiddel til å slukke en brann
  • Beskrive fysiologiske belastninger ved søk og redning i varme og røykfylte omgivelser
  • Bruke verne- og pusteluftutstyr riktig, samt utføre sikkerhetskontroll av utstyret

 

EKSAMEN

Ja.

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør