Skadestedsleder

Skadestedsledere og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested.

Skadestedsleder

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

MÅLGRUPPE

Skadestedsledere og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested.

VARIGHET

2,5 dag.

FORKUNNSKAPER

Grunnleggende sikkerhetsopplæring. Deltatt som observatør på søk og redningskurs på den praktiske delen av opplæringen, det vil si minimum 2 dager, eller søk og redning grunnkurs.

INNHOLD

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne: Ledelse - og beslutningsprosesser i en beredskapssituasjon, herunder:

  • Opprette og opprettholde kontakt med kontrollrom/beredskapsledelsen
  • Skadestedslederen en beredskapsledelsens "øyne og ører" på skadested
  • Etablere skadesenter, informere beredskapsledelse og innsatslag
  • Beskrive situasjonen, skadeomfang og potensialet for eskalerende faktorer
  • Kompetanse til å vurdere risiko og ivareta beredskapspersonellets sikkerhet
  • Kommunisere behov for nødvendig innsats fra det enkelte beredskapslag
  • Koordinere beredskapslag på skadested
  • Stress- og krisehåndtering 

EKSAMEN    

Ja. (Teoretisk test etter endt opplæring)..

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør