Røykdykking - Grunnkurs modul 1 og 2

For medlemmer av industrivernet og de som ønsker å bli røydykkere.

Røykdykking - Grunnkurs modul 1 og 2

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

MÅLGRUPPE

Personell i industrivernpliktige bedrifter, eller beredskapsgrupper som er tatt ut til røykdykking. De som ønsker å bli røykdykkere.

 

FORKUNNSKAP
Har gjennomført tverrfaglig grunnopplæring. Eleven må kunne dokumentere at krav til helse, fysisk styrke og kondisjon er tilfredsstillende.

Faghefte (modul 1)  sendes ut før kursstart som et selvstudium.

 

VARIGHET
3 dager. 

 

KURSINNHOLD

  • Skriftlig prøve (bygger på modul 1 som er et selvstudium)
  • Røykdykkerteori
  • Arbeidstaktikk/teknikk
  • Tilvenningsøvelser
  • Skjermingsøvelser
  • Søkeøvelser i små og store lokaler
  • Belastningsdykk
© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør