Ledige stillinger i Norward

  • Kurssenterleder (klikk)

    Norward AS er leverandør av operative beredskapstjenester, sikkerhetsopplæring og spesialtilpassede kurs til bedrifter og personell innen landbasert, maritim og offshore industri. Bedriften har 36 ansatte og holder til på Rønningen og Rafnes Industriområde i Bamble kommune, Telemark.

    Bedriften er ISO 9001:2008 sertifisert. Norward er et heleid datterselskap av Noretyl AS.

© Copyright 2017 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør