Samtrening

Skreddersys for hver enkelt bedrift.

Samtrening skreddersys for den enkelte bedrift.

I dette kurset/øvelsen kan bedriften trene alle sine innsatslag. Vi tilbyr spesifikk trening og samhandlingsøvelser.

Eksempel:

  • Stab- og redningsledelse
  • Innsatsledelse
  • Sanitet
  • Brannlag
  • Røykdykkere/kjemikaliedykkere
  • Orden og sikring

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør