*Risiko- og sårbarhetsanalyse

For alle som skal gjennomføre risikoanalyse i egen virksomhet.

*Risiko- og sårbarhetsanalyse

MÅLGRUPPE

Innholdet i kurset er allmenngyldig for alle som skal gjennomføre risikoanalyse i egen virksomhet. 

 

FORKUNNSKAPER

Ingen

 

VARIGHET 

1 dag

 

KURSINNHOLD

  • Organisering av arbeidet inkl. spesifiserte mål, rammebetingelser, akseptkriterier, etc. 
  • Beskrivelser av analyseobjektene
  • Kartlegging og identifisering av uønskede hendelser/tilstander
  • Beskrivelse av risiko og sammenligning av akseptkriterier
  • Vurdering av mulige tiltak: Handlingsplan
  • Dokumentasjon av analysen og rapport
  • Oppfølging av analysen - ajourhold
© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør