Bistand ved øvelser

Ta kontakt for informasjon/tilbud.

Bistand ved øvelser

Norward har lang erfaring i å bistå bedriftene ved øvelser. Dette gjelder alt fra planlegging av scenarier til den praktiske gjennomføringen med observatører, evaluering  og rapport i etterkant. Norward kan også stå for koordinering og involvering av nødetater der dette er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør