HMS-kurs: 1 dags HMS-kurs for ledere

For øverste leder i bedriften, mellomledere og andre som jobber innen HR/Personal.

HMS-kurs: 1 dags HMS-kurs for ledere

HMS brosjyre/fakta om kursene - pdf 

 

Norward arrangeres en rekke HMS-kurs på forespørsel fra bedriftene. Våre kursholdere tilpasser kursene etter ønsker og relevante utfordringer i den enkelte bedrift . Disse kursene holdes ute på bedriftene, og over hele landet.  

 

MÅLGRUPPE 

Øverste leder i bedriften, mellomledere og andre som jobber innenHR/Personal.

 

KURSINNHOLD

  • Tilrettelegging for bedre produktivitet og økt sikkerhet
  • Hvordan oppnå lavere sykefravær
  • Konflikthåndtering/færre konflikter
  • Hvordan HMS-arbeid gir lønnsomhet
  • Metoder og verktøy innen HMS til bruk i daglig virke 
  •  

Kurset kan arrangeres ute på den enkelte bedrift.

 

 

 

© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør