100. GSK-GK sikkerhets- og beredskapskurs

For deg som skal eller ønsker å arbeide offshore.

100. GSK-GK sikkerhets- og beredskapskurs

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

 

MÅLGRUPPE
Sokkelarbeidene personell

MÅL
Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker og relevant verne-, brann-og redningsutstyr på innretningen.

I tillegg skal deltakerne ha fått ferdigheter/kunnskap i:-bruk av brann-/redningsutstyr, førstehjelp og kjennskap til lover og forskriftersom regulerer oljevirksomheten. Det apparat som settes inn ved ulykker og katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.
 
FORKUNNSKAP
Ingen.
 
VARIGHET
4 dager
 
INNHOLD

 • Introduksjon
 • Informasjon om senteret, kompetansetest
 • HMS-kultur/forebyggende
 • SfSDVD
 • Teori Drakt m/utstyr, Faremomenter (drukning, hypotermi
 • Praktiske øvelser: Drakter, sjøtilvenning, opphold i sjø, flåte
 • Praktiske øvelser: Barrierer, Kameratsjekk, verneutstyr, atferdstrening
 • Førstehjelp
 • Teori og praktiske øvelser: Varsling, livreddende førstehjelp, (BLÅS)
 • Helikopterevaluering
 • Kollektiv evakuering


    Teori: Alarm-og mønstringsøvelser til livbåt og redningsstrømpe
    Praksis: Livbåt, redningsstrømpe

BRANNVERN

 • Teori-Praktiske øvelser: Håndslokkere, evakuering

   
 

© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør