Korona / COVID-19

Sett i lys av den alvorlige situasjonen vi er i grunnet Korona pandemien, har Norward besluttet å avlyse alle våre kurs frem til 17.08.2020.Vi gjør dette for å minimere smittespredningen i samfunnet og av hensyn til kursdeltagere og våre ansatte.Klikk på bildet for mer informasjon.

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av de råd og anbefalinger som er gitt fra offentlig myndigheter knyttet til smittegregrensende tiltak og de ringvirkninger dette har for sikkerhet og beredskap ved vårt anlegg.

Norward beklager sterkt ulempen dette måtte medføre for dere, men vi tror alle skjønner at dette er det eneste riktige å gjøre. Norward er en seriøs aktør som ønsker å sette samfunnsansvaret høyt.

Skulle dette få alvorlige konsekvenser for driften av selskapene dere representerer ber vi dere ta kontakt med oss.

Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på 35 12 08 00 eller booking@norward.no

© Copyright 2020 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør