Brannforebyggende kurs - Kurs for Brannansvarlige

Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift fra 01.01.2016, og passer for brannansvarlige, etasjeansvarlige etc.

Brannforebyggende kurs - Kurs for Brannansvarlige

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

Brannloven med forskrift stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.2016. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.  

KURSINNHOLD

  • Lover og forskrifter
  • Eiers ansvar
  • Bruker/leietakers ansvar
  • Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
  • Aktive og passive brannsikringstiltak
  • Innføring i ulike typer slukkemidler
  • Brannteori
  • Hvordan gjennomføre lærerike øvelser 

 

 

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør