BES-vakt (Brann- og entrevaktkurs)

Gir kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (Brann- og entrevaktens) ansvar og plikter.

BES-vakt (Brann- og entrevaktkurs)
UKE START DATO   LEDIG PRIS  
  • Kurset går over 2 dager, og inneholder både teori og praktiske øvelser.
  • Kurset arrangeres på forespørsel, også utenom eventuelle oppsatte datoer.
  • Om ønskelig kan kurset avholdes ute hos bedriften.

 

© Copyright 2020 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør