Brann- og entrevaktkurs (BES-vaktkurs)

Gir kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (Brann- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter. (OBS! - Fra 1.1.2015 må alle BES-vakter ha gyldig sertifisering i Varme Arbeider).

Brann- og entrevaktkurs (BES-vaktkurs)
UKE START DATO   LEDIG PRIS  

Kurset går over 2 dager, og inneholder både teori og praktiske øvelser.

© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør