Beredskapsledelse grunnkurs

Personell som skal inngå i en beredskapsledelse funksjon offshore.

 Beredskapsledelse grunnkurs

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

MÅLGRUPPE

Personell som skal inngå i en beredskapsledelse funksjon offshore.

VARIGHET

3 dager.

FORKUNNSKAPER

Grunnleggende sikkerhetsopplæring.

INNHOLD

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:

  • Innta en rolle i beredskapsledelsen i egen organisasjon
  • Bidra til effektiv og proaktiv ledelse, herunder også kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon
  • Gjøre rede for redningstjenestens og myndighetenes rolle og ansvar ved hendelser og ulykker
  • Bruke sin kunnskap om mental stressmestring og krisehåndtering i en beredskapsituasjon

EKSAMEN

Ja.
 

 

 

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør