HMS-kurs: Arbeidsmiljøkurs 40 timer

For verneombud, medlemmer av arbeidsutvalg, tillitsvalgte, ansatte innen HR/Personal og bedriftshelsetjenesten.

HMS-kurs: Arbeidsmiljøkurs 40 timer

HMS faktabrosjyre - pdf


MÅLGRUPPE

Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte, ansatte innenHR/Personal og bedriftshelsetjenesten. 

 

KURSINNHOLD

  • HMS lover og forskrifter
  • AMU/VO
  • Verneutstyr
  • Sikkerhet
  • Ergonomi
  • Inneklima
  • Støy og hørsel
  • Psykososialt arbeidsmiljø

Kurset er lovpålagt for verneombud og AMU medlemmer.

Kurset kan arrangeres ute på den enkelte bedrift, og tilpasses relavante utfordringer i bedriften. 

 

 

© Copyright 2018 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør