Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel.

 Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Kommende kurs

UKE START DATO   LEDIG PRIS  

MÅLGRUPPE

Alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel.

VARIGHET

2 dager.

FORKUNNSKAPER

Grunnleggende sikkerhetskurs.

INNHOLD

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:

  • Beskrive risikofaktorer og identifisere barrierer
  • Bidra til økt sikkerhet på innretninger offshore
  • Utføre livreddende førstehjelp
  • Evakuere fra helikopter
  • Hindre at branntilløp oppstår og slukke mindre branner
  • Evakuere fra innretninger offshore i redningsstrømpe og flåte
  • Bruke redningsdrakter i sjø

EKSAMEN

Nei.


 

 

© Copyright 2019 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør