• Korona / COVID-19    Sett i lys av den alvorlige situasjonen vi er i, grunnet Korona pandemien, har Norward besluttet å avlyse alle våre kurs inntil videre.

    Vi gjør dette for å minimere smittespredningen i samfunnet og av hensyn til kursdeltagere og våre ansatte.

    Klikk på bildet for mer informasjon.


Online Booking

  • Kjemikaliedykkerkurs - 2 dager
  • Røykdykker grunnkurs - 3 dager
  • Fagleder industrivern - 2 dager
© Copyright 2021 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør