• Korona / COVID-19    Sett i lys av den alvorlige situasjonen vi er i grunnet Korona pandemien, har Norward besluttet å avlyse alle våre kurs fra og med dags dato og i første omgang frem til 31.05.2020.

    Vi vil innen 31.05.2020 vurdere å avlyse kursene også frem til 01.07.2020.Vi gjør dette for å minimere smittespredningen samfunnet og av hensyn til kursdeltagere og våre ansatte.

    Klikk på bildet for mer informasjon.


Online Booking

  • Kjemikaliedykkerkurs - 2 dager
  • Røykdykker grunnkurs - 3 dager
  • Fagleder industrivern - 2 dager
© Copyright 2020 Norward.no.
Utviklet av Serit Itum, publiseres med eRedaktør